انرژی زمین گرمایی در ایران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

انرژی زمین گرمایی یكی از مناسبترین منابع انرژی تجدیدپذیر در ایران


انرژی زمین گرمایی با توجه به ظرفیت سنجیهای صورت گرفته در ایران یكی از مناسبترین انرژیهای تجدیدپذیر قابل جایگزینی برای سوختهای فسیلی در كشور است.


براساس مطالعات دفتر انرژی زمین گرمایی سازمان انرژیهای نو ایران منطقه مشكین شهر بهترین نقطه برای استفاده از ظرفیت انرژی زمین گرمایی در كشور است به طوری كه مهمترین هدف این دفتر، ساخت و راهاندازی نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت اسمی  ۱۰۰ مگاوات در این منطقه است.

بررسی مطالعات موجود و برنامهریزی برای نصب و راهاندازی نیروگاه زمین گرمایی مشكین شهر از سوی گروه نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی از سال ۷۴  آغاز شد.

فعالیت های اجرایی این طرح در قالب فاز اكتشافی شامل مطالعات ژئوفیزیك، ژئوشیمی و زمین شناسی با همكاری مهندسان مشاور نیوزلندی( KML) با هدف احداث نخستین نیروگاه زمین گرمایی در ایران از سال  ۷۷ شروع و با تعیین نقاط حفاریهای اكتشافی مطالعه در فاز اكتشافی در سال  ۷۸ به پایان رسید.

عملیات حفاری نخستین چاههای اكتشافی زمین گرمایی این طرح از سوی پیمانكار حفاری(شركت حفاری ایران)و با نظارت كارشناسان شركت نیوزلندی SKM  صورت گرفت.

بر اساس مطالعات گروه نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی، نخستین چاه اكتشافی زمین گرمایی مشكین شهر به صورت عمودی با عمق سه هزار و  ۲۰۰ متر و دمایی بالغ بر  ۲۵۰ درجه سانتیگراد حفر شده است.

چاه اكتشافی دوم به صورت انحرافی به عمق سه هزار و  ۱۷۷ متر حفر شد كه دمای انتهای چاه  ۱۴۰ درجه سانتیگراد است و پس از آن چاه اكتشافی سوم به صورت انحرافی و به عمق دو هزار و  ۲۶۵ متر و با دمای ۲۱۱ درجه سانتیگراد حفاری شد.

پس از پایان حفاری چاه های اكتشافی هماكنون تجیهزات فلزی آزمایش چاه بر روی چاه اكتشافی اول نصب شده است و دفتر انرژی زمین گرمایی همراه با مشاور نیوزلندی در حال بهرهبرداری از این چاه و نتایج به دست آمده در حال بررسی است.

توسعه كاربرد منابع انرژی زمین گرمایی به صورت غیرنیروگاهی در مناطق مستعد ایران نیز از اولویتهای راهبردی گروه غیر نیروگاهی این دفتر در استفاده بیش از پیش از نیروی خفته در بطن زمین است.

فعالیت این گروه بر طراحی و برنامهریزی انواع كاربردهای مستقیم از جریان سیال زمین گرمایی متمركز است به طوری كه گلخانه های زمین گرمایی، استخر شنا، ذوب برف در معابر، حوضچههای پرورش ماهی، گرمایش فضا و مصارف صنعتی از انواع این كاربردها هستند.

یكی از مهمترین اهداف این گروه اجرای پروژههای نمونه در نقاط مختلف برای بررسی اثرات اولیه اجرای چنین طرحهایی در كشور است.

همچنین اجرای پروژه پمپ حرارتی در شهر تبریز كه فازهای اولیه آن نصب شده و به پایان رسیده و دوره آزمایشات مربوطه در حال انجام است از دیگر برنامههای در دست اجرای گروه غیر نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی است.

گروه اكتشاف و ظرفیت سنجی دفتر انرژی زمین گرمایی نیز فعالیتهای مشتمل بر ظرفیت سنجی و تحلیل كاربردی مطالعات انجام شده در مناطق مختلف ایران و انجام فاز تكمیلی اكتشافات ژئوفیزیك، ژئوشیمی و زمین شناسی مناطقی از ایران كه دارای ظرفیت مناسب هستند را برعهده دارد.

این گروه در مشكینشهر بررسی و مطالعه نتایج حاصل از حفر چاههای اكتشافی منطقه سبلان برای دستیابی به ظرفیت مخزن بازبینی در دست اجرا دارند.

توجه روزافزون متولیان امر انرژی به ضرورت بهرهبرداری از منابع انرژی های نو و احداث نیروگاه زمین گرمایی مشكین شهر گامهای اساسی در توسعه منابع زمین گرمایی در كشور است.

اجرای پروژههای نمونه برای استفاده غیر نیروگاهی و ایجاد دانش فنی لازم برای اجرای طرحهای فناوری و جایگزینی این انرژی پاك، چشمانداز فردایی بدون آلایندههای زیست محیطی در بخش تولید انرژی را ترسیم میكند.

 

www.azenasanatparsian.com

کلیه حقوق متعلق به شرکت آزنا صنعت پارسیان می باشد. کپی برداری از مطالب سایت بلامانع است. 
Copyright (c) 2010, Azena Webmaster Group. All rights reserved.